bullet bandi song lyrics in punjabi

ਬੁਲੇਟੂ ਬੰਦੀ ਗੀਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ:
ਗੀਤ: ਬੁਲੇਟੂ ਬੰਡੀ
ਗਾਇਕ: ਮੋਹਨਾ ਭੋਗਰਾਜੂ
ਬੋਲ: ਲਸਮਨ
ਸੰਗੀਤ: ਐਸਕੇ ਬਾਜੀ
ਕਲਾਕਾਰ: ਮੋਹਨਾ ਭੋਗਰਾਜੂ
ਸੰਗੀਤ ਲੇਬਲ: ਮੋਹਨਾ ਭੋਗਰਾਜੂ

ਕੋਈ ਸਿਲਕ ਸਾੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੀ ਜਾਂਦੀ
ਗੱਟੂਕੁਨਲੋ…
ਟਿੱਕ ਸਪਾਟ ਮਿਲਿਆ
ਖੋਜ ਵਿੱਚ… ਮਿਲਿਆ…

ਕਮਰ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟਿਆ
ਵਾਲ ਰਹਿਤ… ਵਾਲ ਰਹਿਤ…
ਇੱਕ ਟੋਪੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ
ਠੀਕ ਕੀਤਾ… ਠੀਕ ਕੀਤਾ…

ਲਾੜੀ ਮੁਸਤਬੂਰੋ ਹੈ। . .
ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓਗੇ। . .
ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗਾ
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗਾ…
ਟੋਡਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ

ਤੇਰੀ ਗੋਲੀ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਚਾ
ਡੁਗਗੁ ਡੁਗਗੁ ਡੁਗਗੁ ਡੁਗੂ ਕਿ
ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁਪਿਤਾਪਾ ਹੈ
ਰਿਕ ਰੀਕ ਰਿਕ ਬੁੱਕੁ ਆਨੀ || ਤੇਰੀ ਬੁਲੇਟ ਗੱਡੇ ਤੇ ਆਉਗੀ ||

ਤਾਲਾਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਮਨਤੀ ਜੰਗਲ
ਬੰਤੀਵਨਮ ਚੇਮਨਤੀਵਨਮ ਹੈ
ਚਮੰਤੁਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਵਿੱਚ ਬੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ
ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ…
ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਮੱਲੇਵਨਮ ਹੈ
ਮੱਲੇਵਨਮ ਵਿੱਚ… ਮੱਲੇਵਨਮ
ਸਾਡਾ ਮੱਲੇਲੂ ਟੈਂਪੀ ਓਲੋ
ਭਰੇ ਹੋਏ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ… ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ…

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ?
ਤੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰੋਵੇਂਗੀ
ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ
ਕੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਲੋ ਪਾਵਾਂ?
ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਜਾਣੋ
ਮਿੱਟੀ ਭਾਵੇਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦੀ ਹੈ || ਤੇਰੀ ਬੁਲੇਟ ਗੱਡੇ ਤੇ ਆਉਗੀ ||
ਮੈਂ ਇਕ ਕੁੜੀ ਹਾਂ
ਬੇਬੀ… ਕੁੜੀ…
ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ
ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ…
ਸੱਤ ਥੰਮ ਇੱਕ ਹਨ
ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ… ਬਸ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ…
ਸਾਡੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ…
ਪ੍ਰਣਾਮਈ… ਮੈਂ ਪ੍ਰਣਾਮਈ…

ਫਲ ਚੁੱਕੋ…
ennui ਨਾਲ
ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਬਦਲਾਓ…
ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ
ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ… ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਤੇਰੀ ਬੁਲਟ ਗੱਡੇ ਤੇ ਆਉਗੀ ||
ਮੇਰਾ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ
ਵੇਟੀਨੰਕੁਲੋ… ਵੇਟੀਨੰਕਾ…
ਸਿਰੀ ਦੀ ਦੌਲਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
ਗਲਗੁਨਿਨਕੁਲੋ… ਗਲਗੁਨਿੰਕਾ….
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ
ਇੰਟਰਵੀਵਜ਼ ਇੰਟਰਵੀਵਜ਼… ਇੰਟਰਵੀਵਜ਼
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ..
ਸ਼ੇਅਰ…ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ

ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਗਿਆ
ਬਿੰਦੀ ਤ੍ਰੈ ਅਕਿਤਲਾ ਹਾਂਸੀ
ਬਿੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ …
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗਣ ਲਈ
ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ
ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ||ਤੇਰੀ ਬੁਲੇਟ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ||

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *